Przykłady aplikacji WWW

PORTAL TURYSTYCZNY
System służy do prezentacji i reklamy krajowych ofert turystycznych. Jego część „frontowa” umożliwia wyszukiwanie ofert wg zadanych kryteriów: lokalizacji, cech szczególnych, kategorii itp. Zawiera również moduły umożliwiające prezentację ofert promowanych, posiadających najwięcej punktów przyznanych przez użytkownika bądź wskazanych przez administratora systemu.

Na portalu, oprócz ofert turystycznych, można zamieszczać artykuły w różnych działach tematycznych. Są one „podlinkowane” regionalnie - wybranie jakiegoś artykułu powoduje automatyczna prezentację ofert z danego regionu.
Zarówno oferty jak i artykuły mogą być dodawane przez użytkowników portalu, posiadających na nim konta. Konta te sa administrowane automatycznie, bez konieczności ingerencji administratora portalu.

Poza częścią „frontową” system posiada panel administracyjny służący do paramertyzacji portalu i wspomagający jego część biznesową. Posiada możliwości administrowania wszystkimi usługami dostępnymi dla użytkowników portalu, zmiany zawartości poszczególnych stron, administrację użytkownikami i wiele innych. Każda istotna zmiana zawartości potwierdzana jest emailem do administratora.

technikalia:

 • technologia: TYPO3  (CMS)
 • moduły zrealizowane w oparciu o framework MVC
 • kontrolki formularzy wykorzystujące jQuery
 • edycja ofert "na stronie"
 • integracja serwisu turystycznego z CMS
 • silne wsparcie dla SEO
 • ukrywanie adresów email w formularzach kontaktowych
 • integracja z GoogleMaps (wprowadzanie i wyswietlanie położenia)
URLOPY
Jest to rozbudowana (i stale rozbudowywana) platforma służąca do zarządzania rezerwacja urlopów w firmie posiadającej kilkanaście rozproszonych oddziałów. Wnioski urlopowe są wprowadzane w tych oddziałach, (kierownicy oddziałów widzą wyłącznie swoich pracowników) natomiast oglądane mogą być w sposób scentralizowany. System posiada wiele udogodnień pozwalających na łatwe wychwycenie niepożądanych wpisów. Grafik urlopowy przedstawiony jest w postaci graficznej i jest generowany każdorazowo na podstawie danych o urlopach zgromadzonych w bazie danych. Edycja urlopów jest uruchomiona na stronie, co w sposób znakomity ułatwia pracę użytkownikom systemu (poprawianie i wprowadzanie urlopów nie wymaga logowania się do panelu administracyjnego). System jest częścią większej platformy intranetowej, zawierającej inne moduły.

technikalia:

 • technologia: TYPO3  (CMS)
 • filtrowana prezentacja danych (tylko jeden obiekt, tylko kierownicy itp.)
 • zrealizowany w 100% w oparciu o własne moduły TYPO3
HELPDESK
System helpdesku, wspomagający obsługę awarii u wielu klientów zamawiającego. Zawiera wiele udogodnień specyficznych dla operatora serwisu, takich jak: graficzna identyfikacja klienta, prawa dostępu do zgłoszeń powiązane z grupami użytkowników, niezależny system powiadamiania pocztą elektroniczną, możliwość wprowadzania/edycji zgłoszeń na stronie, sortowanie i filtrowanie zgłoszeń. System jest częścią większej platformy intranetowej, zawierającej inne moduły.

technikalia:

 • technologia: TYPO3  (CMS)
 • zrealizowany moduł helpdesku, znacznie zmieniony zgodnie z potrzebami klienta
ZGŁOSZENIA
System podglądu korporacyjnych zleceń napraw. Zlecenia te gromadzone są na obiektach których dotyczą (wielu), nie posiadających publicznych adresów IP. Dodatkowo platforma służąca do obsługi zleceń działa pod kontrolą systemu Windows Server. Zgłoszenia awarii przechowywane są w bazie danych SYBASE ASA. W ramach projektu zaprojektowano i uruchomiono serwer pośredniczący (Linux), podłączony do wszystkich obiektów poprzez VPN-y i wyposażony w program GATEWAY-a pozwalający na odczytywanie i zapis danych w docelowych bazach danych (SYBASE). GATEWAY zrealizowano w technologii on-line, nie posiada on więc żadnych własnych baz danych - jego zadaniem jest jedynie realizacja dostępu do baz danych znajdujących się różnych obiektach klienta. Moduł podglądu zleceń również nie posiada własnej „lokalnej” bazy danych - komunikuje się on z GATEWAY-em i umożliwia podgląd danych z obiektów w czasie rzeczywistym.

Z punktu widzenia użytkownika cała ta skomplikowana interakcja jest niewidoczna. Moduł wyświetlający umożliwia przeglądanie zleceń w trybie rzeczywistym, ich filtrowanie, sortowanie i stronicowanie - tak jakby bazy danych je zawierające znajdowały się „lokalnie”. System jest częścią większej platformy intranetowej, zawierającej inne moduły.

technikalia:

 • technologia: TYPO3  (CMS)
 • wyświetlanie danych zrealizowane w oparciu o własny moduł komunikujący się z GATEWAY-em poprzez XMLRPC
 • biblioteka jQuery wykorzystana do wyświetlania dodatkowych kolumn z bazy.
 • komputer GATEWAY - serwer Linux wyposażony w aplikacje niezbędne do komunikacji z bazą SYBASE, uruchomioną pod Windows Server
 • serwer Linux posiada uruchomione aplikacje komunikacyjne CiscoVPN, serwer PHP, firewall.
BILING VOIP
Aplikacja bilingowa systemu VoIP (telefonii internetowej). System umożliwia rozliczanie ruchu VoIP pochodzącego zarówno od operatorów jak i osób indywidualnych. Jest wyposażony w sygnatury umożliwiające przyporządkowanie rozmów konkretnym klientom bądź numerom na podstawie różnych kryteriów - adresu IP bramki, numeru telefonicznego bądź innych dowolnie wybranych pól charakterystycznych dla danego klienta. Umożliwia również sprzedaż ruchu innym klientom poprzez mechanizm niezależnie ustawianych cen hurtowych. W ramach systemu możliwe jest pobieranie danych o poszczególnych rozmowach z różnych systemów VoIP i z wielu gateway-ów. System zawiera wiele mechanizmów ułatwiających zarządzanie ruchem IP takich jak grupowanie ruchu, wykrywanie połączeń nieautoryzowanych czy możliwość ustawiania indywidualnych taryf. System pozwala na export danych do programu księgowego w celu dalszego przetwarzania.

technikalia:

 • technologia: Ruby+Rails+php+skrypty systemowe
 • automatyczne zbieranie danych z central VoIP
 • rozbudowana baza danych (MySQL) przechowująca dane bilingowe
 • możliwość składowania i przeglądania danych historycznych
 • integracja z systemem wystawiania faktur
 • export danych do Excel-a
 • możliwość definiowania planów taryfowych
 • rozliczenia oparte w 100% o logikę bazy danych