KOMPETENCJE:

  • Typo3 CMS, FLUID, ExtBase, Flow3
  • PHP, Ruby on Rails, jQuery
  • JSON, XMLRPC, SOAP
  • MySQL, SYBASE
  • Linux
  • Integracja grafiki i kodu
  • Metodyka Agile SCRUM
  • kod oparty o wzorce projektowe
  • wieloletnie doświadczenie IT (rózne dziedziny)

Informatyką zawodowo zajmujemy się od roku 1990. Od roku 2004 zdecydowaliśmy się nasze doświadczenie zaoferować w postaci usług firmy Data Pro. W procesie tworzenia aplikacji szczególną uwagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb klienta i zaoferowania mu rozwiązań informatycznych ściśle pasujących do tych potrzeb.

Projekt aplikacji opieramy o systematyczny proces prowadzący do precyzyjnego określenia zakresu koniecznych prac oraz etapowe wdrażanie rozwiązania podlegające etapowej weryfikacji ze strony klienta.

Naszym priorytetem jest zrozumienie zagadnień, do których nasi klienci potrzebują rozwiązań informatycznych. Koncentrujemy się na spełnieniu podstawowych oczekiwań klienta w najprostszy możliwy sposób.

W naszym mniemaniu dostarczenie działającego prototypu jest dużo ważniejsze niż szczegółowy „teoretyczny” projekt. Działająca, podstawowa aplikacja pozwala użytkownikowi na jak najszybszą weryfikację założeń. Staramy się, aby procesy projektowania i wdrażania nadążały za zmianami otoczenia, w którym ma pracować aplikacja. Taki system współpracy z Klientem uważamy za najbardziej skuteczny w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest uruchomienie działającej aplikacji, dostosowanej do potrzeb Klienta.

Używane przez nas zaawansowane technologie informatyczne nie powodują „uzależnienia” Klienta od dostawcy. Ich obsługa jest tak projektowana, aby była dostępna dla przeciętnego pracownika firmy-Klienta. Jeśli Klient woli, może sam dokonywać zmian w aplikacji i we wprowadzanych treściach, bez konieczności obsługi serwisowej z naszej strony.


"Doskonałość nie oznacza, że niczego nie można dodać, ale że niczego nie da się ująć."
 - Antoine de Saint-Exupéry
"Projektowanie nie ogranicza się do wyglądu i wrażenia. Projektowanie skupia się na sposobie działania."
 - Steve Jobs
"Robienie rzeczy niemożliwych sprawia frajdę."
 - Walt Disney